Monday, 12 December 2011

blogmatematikduniaku


Blog Matematik Duniaku: Selamat Datang Ke Blog Saya.:

Salam Sejahtera Buat Semua..

Buah cempedak di luar pagar
Ambil galah tolong jolokkan 
Saya budak baru belajar
Kalau salah tolong tunjukk...

CONTOH-CONTOH LESSON PLAN MATEMATIK TAHUN 1


  1.   
                                                                                                                                                           

MataPelajaran

Isi Pembelajaran

Impak

MATEMATIK
TAHUN 1
7:40-8:40
Bidang: NOMBOR DAN OPERASI
Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.
Standard Kandungan : Murid  dibimbing untuk:
1.7    Melengkapkan pola nombor.
Standard Pembelajaran :  Murid berupaya untuk :
a.       Mengenalpasti pola bagi siri nombor yang diberi.
b.       Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah.
Fasa Persediaan
Pemerhatian : EMK -TMK
Analisis                      -kreativiti
Aktiviti :
a.       Guru  menyusun bongkah-bongkah kecil yang diletakkan di atas meja.
b.       Murid membuat pemerhatian terhadap bongkah
c.        Guru meminta murid menyebut bilangan bongkah bagi setiap tingkat.        

Fasa  Imaginasi
Penjanaan idea  : EMK -kreativiti.
Sintesis idea
a.       Guru menyebut pola nombor
b.       Murid menyebut pola nombor.

Fasa Perkembangan
Penambahbaikan : EMK –kreativiti.
a.       Murid dibahagikan kepada kumpulan.
b.       Murid  diberi kad nombor.
c.        Murid menyebut pola nombor.

Menilai.
Murid diminta menggunakan  garis nombor.

Fasa Tindakan
a.       Lembaran kerja kepada setiap murid.
b.       Bincang hasil kerja murid.

   Pentafsiran.
         Berdasarkan lembaran kerja yang diberikan  
       

  Nilai dan sikap         
         Kerjasama dan teliti.
     


22  orang menguasai

2.


MataPelajaran

Isi Pembelajaran

Impak

MATEMATIK
TAHUN 1
7:40-8:40
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk: Tambah dan Tolak
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
(ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
 (ii) Tambah dan tolak dalam lingkungan 100:
(a) Melaksanakan pengiraan tambah dan tolak.
(b) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan
tolak.
(c) Menggunakan strategi pengiraan secara mental bagi penambahan
dan penolakan.
Fasa Persediaan
Pemerhatian : EMK -TMK
Analisis                      -kreativiti
Aktiviti :
a.        Guru  menunjukkan cara pengiraan abakus kepada murid.
b.        Murid memerhati dan menyebut  nilai  abakus.       
Fasa  Imaginasi
Penjanaan idea  : EMK -kreativiti.
Sintesis idea
a.        Beberapa soalan tambah yang menggunakan abakus untuk mengira tambah dan tolak.
Fasa Perkembangan
Penambahbaikan : EMK –kreativiti.
a.        Murid dibahagikan kepada kumpulan.
b.        Murid  diberi  kad nombor.
c.        Murid  diminta mengira menggunakan abakus.
Menilai.
Murid diminta membuat pengiraan tambah dan tolak menggunakan  abakus.
Fasa Tindakan
a.        Lembaran kerja kepada setiap murid.
b.        Bincang hasil kerja murid.
   Pentafsiran.
         Berdasarkan lembaran kerja yang diberikan       
 Nilai dan sikap
           Kerjasama dan teliti..
    


 20/22  orang menguasai


3.


MataPelajaran

Isi Pembelajaran

Impak

MATEMATIK
TAHUN 1
7:40-8:40

KUMPULAN PERDANA
Bidang: Nombor dan Operasi
Tajuk:  Wang
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Mengenal pasti ringgit dan sen
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang
kertas.
(ii) Mewakilkan nilai wang:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.
(iv) Menukar wang:
(a) Syiling hingga 1 ringgit.
(b) Ringgit hingga RM10.
(i) Tambah dan tolak:
(a) Sen hingga RM1.
(b) Ringgit hingga RM10.
(ii) Tambah dan tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus 4:1.
Aktiviti :
a.          Murid membuat modul kssr.

.
Fasa Persediaan
Pemerhatian : EMK -TMK
Analisis                      -kreativiti
Aktiviti :     a.   Guru menunjukkan wang setiap nilai.
  b.    Murid menyebut nilai wang.
  c.   Murid  menyusun nilai wang yang disebutkan.
Fasa  Imaginasi
Penjanaan idea  : EMK -kreativiti.
Sintesis idea
a.        Murid  menyebut jnilai wang.
b.        Murid   dipanggil secara rawak untuk menyebut nilai wang berdasarkan contoh wang.
Fasa Perkembangan
Penambahbaikan : EMK –kreativiti.
Murid membilang dan menyebut nilai wang..
Menilai
             Menyoal murid berdasarkan
gambar  wang.
Fasa Tindakan           Lembaran kerja kepada setiap murid.
Pentafsiran.                Berdasarkan  eviden. 
 Nilai dan sikap          Kerjasama dan teliti.EMK ;
Kreativiti , keusahawanan , nilai murni    


   22 orang menguasai


4.


MataPelajaran

Isi Pembelajaran

Impak

MATEMATIK
TAHUN 1
7:40-8:40


Bidang: Nombor dan Operasi
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
Bidang: Sukatan dan Geometri
Tajuk: Masa dan Waktu
Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:
Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan
hari persekolahan
Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan

Persediaan
Pemerhatian
dan Analisis
a. Murid menyatakan waktu berdasar gambar yangditunjukkan.
i. Apa yang kamu lihat dalam gambar?
ii. Bilakah kamu melihat aktivititersebut dilakukan?

b. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari
Imaginasi
Penjanaan Idea
Sintesis Idea
a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti
b. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar
kad “masa” yang ditunjukkan.
Perkembangan
Penambahbaikan
Menilai
i. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar i
ii. Murid memadan dengan kad
masa.
Tindakan
a. Edarkan lembaran kerja 60 setiap murid.
b. Bincangkan hasil kerja murid.
i. Selesaikan tugasan yang diberi.
Pentaksiran
Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di
Lembaran Kerja 60.
Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke
kemahiran berikutnya.
Nilai dan Sikap
Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan
aktiviti yang penting.
Fasa Tindakan
Lembaran kerja kepada setiap murid.
   Pentafsiran.
         Berdasarkan  eviden. 
      
  Nilai dan sikap
           Kerjasama dan teliti.    22 orang menguasai


 


STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1
MATLAMAT KURIKULUM

Matlamat Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik adalah untuk membina pemahaman murid tentang konsep nombor, kemahiran asas dalam pengiraan, memahami idea matematik yang mudah dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab dalam kehidupan seharian.

OBJEKTIF KURIKULUM


Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Matematik membolehkan murid:
1 Memahami dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks.
2 Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Statistik.
3 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan dalam idea matematik, di antara bidang matematik dengan bidang lain dan dengan kehidupan harian.
4 Berkomunikasi menggunakan idea matematik dengan jelas serta penggunaan simbol dan istilah yang betul.
5 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran matematik untuk diaplikasi dan membuat penyesuaian kepada pelbagai strategi bagi menyelesaikan masalah.
6 Berfikir, menaakul dan membuat penerokaan secara matematik dalam kehidupan seharian.
7 Menggunakan pelbagai perwakilan untuk menyampaikan idea matematik dan perkaitannya.
8 Menghargai dan menghayati keindahan matematik.
9 Menggunakan pelbagai peralatan matematik secara efektif termasuk TMK untuk membina kefahaman konsep dan mengaplikasi ilmu matematik.

BAND PERNYATAAN STANDARD
1Tahu pengetahuan asas matematik
2Tahu dan faham pengetahuan asas matematik
3Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas    
dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan
4Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkah-langkah pengiraan matematik secara
 terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah
5 Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah    
 matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi
6Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah  
matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif